Bảo quản sản phẩm

Để đảm bảo cho việc quý Khách hàng sử dụng sản phẩm một cách tốt nhất, chúng tôi gắn nhãn bảo quản sử dụng trên sản phẩm An Phước.

Trên nhãn bảo quản, chúng tôi thể hiện quy cách sử dụng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Quý Khách hàng có thể tham khảo thêm ý nghĩa của các hình vẽ bên dưới hoặc liên lạc với bộ phận chăm sóc khách hàng để chúng tôi có thể hướng dẫn rỏ đến quý Khách hàng.

[ Click vào từng hình vẽ để xem giải nghĩa ]

Giặt bằng máy
Giặt với các thông số chuẩn của máy giặt
Giặt với các thông số chuẩn của máy giặt
Giặt với các thông số chuẩn của máy giặt
Chỉ giặt bằng tay
Không được giặt
Không được giặt

Nhiệt độ nước khi giặt
Nhiệt độ nước tối đa không được quá 95°C/200°F
Nhiệt độ nước tối đa không được quá 70°C/160°F
Nhiệt độ nước tối đa không được quá 60°C/140°F
Nhiệt độ nước tối đa không được quá 50°C/120°F
Nhiệt độ nước tối đa không được quá 40°C/105°F
Nhiệt độ nước tối đa không được quá 30°C/85°F

Quy trình sấy khô
Nhiệt độ nước tối đa không được quá 95°C/200°F
Nhiệt độ nước tối đa không được quá 70°C/160°F
Nhiệt độ nước tối đa không được quá 60°C/140°F
Nhiệt độ nước tối đa không được quá 50°C/120°F
Nhiệt độ nước tối đa không được quá 40°C/105°F

Nhiệt độ
Nhiệt độ nước tối đa không được quá 95°C/200°F
Nhiệt độ nước tối đa không được quá 70°C/160°F
Nhiệt độ nước tối đa không được quá 60°C/140°F
Nhiệt độ nước tối đa không được quá 50°C/120°F
Nhiệt độ nước tối đa không được quá 40°C/105°F
Nhiệt độ nước tối đa không được quá 40°C/105°F

Hướng dẫn đặc biệt
Nhiệt độ nước tối đa không được quá 70°C/160°F
Nhiệt độ nước tối đa không được quá 60°C/140°F
Phơi bằng cách đặt sản phẩm trên một mặt phẳng
Phơi trong bóng râm
Không phơi quần áo nơi nắng lớn

Tẩy
Có thể sử dụng bất kỳ loại chất tẩy nào (trong trường hợp cần thiết)
Chỉ được sử dụng các loại chất tẩy không chứa clo (trong trường hợp cần thiết)
Không được dùng chất tẩy

Ủi - Sấy hoặc Phà hơi
Nhiệt độ nước tối đa không được quá 70°C/160°F
Nhiệt độ nước tối đa không được quá 60°C/140°F
Nhiệt độ nước tối đa không được quá 50°C/120°F
Nhiệt độ nước tối đa không được quá 50°C/120°F
Nhiệt độ nước tối đa không được quá 50°C/120°F
Nhiệt độ nước tối đa không được quá 50°C/120°F

Giặt khô - Quy trình thông thường
Nhiệt độ nước tối đa không được quá 70°C/160°F
Nhiệt độ nước tối đa không được quá 60°C/140°F
Nhiệt độ nước tối đa không được quá 50°C/120°F
Nhiệt độ nước tối đa không được quá 50°C/120°F
Nhiệt độ nước tối đa không được quá 50°C/120°F

Các hướng dẫn đặc biệt khi Giặt khô
Nhiệt độ nước tối đa không được quá 70°C/160°F
Nhiệt độ nước tối đa không được quá 60°C/140°F
Nhiệt độ nước tối đa không được quá 50°C/120°F
Nhiệt độ nước tối đa không được quá 50°C/120°F