Bảo mật & bản quyền

Chào mừng các bạn đến với trang web của Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước (gọi tắt Công ty An Phước)

Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước điều hành và quản trị trang web này từ công ty có văn phòng đặt tại nước Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Xin Quý khách hàng vui lòng đọc các điều khoản sử dụng trang web của chúng tôi để mua các sản phẩm chính hãng thương hiệu An Phước, Pierre Cardin. Với việc truy cập, sử dụng trang web này, Quý khách hàng phải xác nhận rằng đã đọc, hiểu rõ và chấp thuận các điều khoản ràng buộc. Nếu Quý khách hàng không chấp thuận các điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang web www.anphuoc.com.vn của chúng tôi.

Các thông tin trên trang web này bao gồm các hình ảnh, thiết kế, bài viết, sản phẩm, tư liệu là bản quyền, thương hiệu thuộc sở hữu trí tuệ của công ty An Phước. Tên thương hiệu   , và biểu tượng   là nhãn mác, thương hiệu đã được đăng ký, và được Bộ Khoa học và Công nghệ - Cục Sở Hữu Trí Tuệ cấp cho Công ty An Phước. Thương hiệu  thuộc quyền sở hữu của công ty Societe de gestion Pierre Cardin, trụ sở đặt tại Paris, Pháp, và Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước là Công ty được độc quyền kinh doanh sản phẩm sơ mi nam, veston nam/nữ, quần nam, đồ da và phụ kiện thương hiệu Pierre Cardin tại thị trường Việt Nam - Lào - Campuchia - Myanmar.

Quý khách hàng không được quyền sao chép, phân phối, hiển thị, xuất bản, đăng tải các nội dung của trang web dưới bất kỳ hình thức nào. Việc sao chép các nội dung trên trang web anphuoc.com.vn phải xin phép, và được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước.

Bất kỳ việc sử dụng nào khác đối với nội dung của trang web này bao gồm việc sao chép nội dung, hình ảnh cho các mục đích nằm ngoài các mục đích nêu trên, bao gồm cả công việc phân phối, sửa đổi, vi phạm bản quyền hoặc luật thương hiệu, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước đều bị nghiêm cấm dưới mọi hình thức.